V Dzień Skupienia Kobiet Diecezji Legnickiej, pt. „Być wyjątkową” – promocja rodzicielstwa zastępczego

W sobotę 3 września br. w rekolekcyjnym Domu Chleba w Osłej koło Bolesławca odbył się V Dzień Skupienia Kobiet Diecezji Legnickiej, pt. „Być wyjątkową”. Podczas tego dnia oprócz wspólnej modlitwy odbyły się różne warsztaty i wykłady. Jednym z prelegentów był Dyrektor Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie Pan Artur Michał Tórz, który przybliżył przybyłym gościom temat rodzicielstwa zastępczego.

W spotkaniu udział wzięło około 200 Pań i kilku Panów. Mamy nadzieję, że może któraś z tych osób odczuje powołanie do świadczenia takiej pomocy bezbronnym dzieciom i stworzy dla któregoś z nich dom.

W czasie spotkania dostępne były informacje o Poradniach w których możecie Państwo uzyskać pomoc psychologiczną, pedagogiczną, skorzystać z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie:

Legnickie Centrum Rodziny

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. Św. Joanny Beretty Molli

Centrum Terapii i Rozwoju – CFR Lubin

https://www.facebook.com/duszpasterstwokobietdiecezjilegnickiej/

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób, ludzie stoją i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i ludzie stoją