SZUKAMY KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ, PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA

Tym, którzy zastanawiają się, czy piecza zastępcza jest dla nich, przypomina:

– nie jesteście sami.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Lubinie zapewnia dostęp do grup wsparcia, szkoleń i pomocy finansowej PCPR w Lubinie). Zawsze możecie też liczyć na pomoc psychologów, pedagogów, wolontariuszy, duchownych i organizacji pozarządowych .

Najtrudniejsze jest podjęcie decyzji.