Szkolenie dla kandydatów na:

RODZINY ZASTĘPCZE

PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA

DYREKTORÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH TYPU RODZINNEGO