ŚWIĘTOWALIŚMY Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI

Dziś świętowaliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, które co roku obchodzone jest 30 maja.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to ważne wydarzenie. Dla rodzin ma ono wymiar również integracyjny. Pozwala opiekunom zastępczym na wymianę doświadczeń, nabrania pewności, że nie są sami, że stanowią ważny element pieczy zastępczej w powiecie lubińskim.

Zaproszenie na spotkanie przyjął Paweł Kleszcz, Starosta Lubiński, który wraz z Arturem Tórzem Dyrektorem POPZ w Lubinie na ręce uczestników spotkania złożył podziękowania wszystkim Rodzinom Zastępczym z terenu powiatu lubińskiego. Starosta dziękował za to, co opiekunowie robią dla dzieci – za wielkie serca, oddanie, pracę i poświęcenie. Podkreślał, że to właśnie ci ludzie są najlepszą reklamą rodzicielstwa zastępczego i udowadniają, że można i że warto.

Wszystkim Rodzinom Zastępczym z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego jeszcze raz pragniemy podziękować za trud i poświęcenie, za troskę i opiekę, którymi każdego dnia darzycie Państwo swoich podopiecznych. Składamy najserdeczniejsze życzenia wielu sił, zrozumienia, cierpliwości, wytrwałości oraz doświadczania samego dobra w pełnieniu tak ważnej roli.

Osoby zainteresowane tym, aby zostać Rodziną Zastępczą zapraszamy do kontaktu z Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie. Udzielimy wszelkich informacji o warunkach, jakie należy spełnić, aby móc pomagać dzieciom poszukującym zastępczego domu rodzinnego.

Tak o nas pisali:

https://fb.watch/dmMWPUVa9U/

https://miedziowe.pl/content/view/105388/78/

https://www.facebook.com/PowiatLubin

https://www.facebook.com/PawelKleszczPolityk