Kampania „Podziel się domem”

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie prowadzi Kampanię „Podziel się domem” poświęconą poszukiwaniu kandydatów z grona mieszkańców Powiatu Lubińskiego na rodziców zastępczych, którzy mogą zaoferować potrzebującym dzieciom prawdziwy dom. Ze swej strony deklarujemy pełne wsparcie i pomoc.

Rodzina zastępcza to sposób na odbudowę zaburzonej więzi dziecka z opiekunem oraz odzyskanie równowagi i poczucia bezpieczeństwa dziecka. Opieka zastępcza to zajęcie wymagające poświęcenia dziecku tyle czasu ile ono potrzebuje. Przypadek każdego dziecka jest inny, a wszystkie bez wątpienia skomplikowane, trudne, czasami wręcz dramatyczne.