Działania POPZ w Lubinie związane z promocją rodzicielstwa zastępczego w powiecie lubińskim

Działania związane z promocją rodzicielstwa zastępczego w powiecie lubińskim przeprowadzone przez Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie:

1. Spotkania w I Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie pracowników POPZ w Lubinie z kadrą placówki oświatowej i rodzicami uczniów dotyczące prowadzonej kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze (w dniach 20.01.2020 r. oraz 23.01.2020 r.)

2. Spotkanie w firmie Lubinex Sp. z o. o. pracowników POPZ w Lubinie z kadrą pracowniczą dotyczące prowadzonej kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze (w dniu 28.01.2020 r.)

3. Wywiady z osobami sprawującymi pieczę zastępczą w powiecie lubińskim:

wywiad – zawodowa rodzina zastępcza

wywiad – rodzinny dom dziecka

4. Informacja o punkcie konsultacyjnym ds. rodzicielstwa zastępczego

podziel się domem

https://lubinski24.pl/20200203275042/powiat-lubin-dzialania-popz-w-lubinie-zwiazane-z-promocja-rodzicielstwa-zastepczego-w-powiecie-lubinskim-1580772073