Pliki do pobrania

Informacje i wnioski:

 1. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023 (957 KB, PDF)
 2. Uchwała Rady Powiatu oraz statut Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie (297 KB, PDF)
 3. Wniosek o skierowanie na szkolenie dla rodzin zastępczych (59 KB, PDF)
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia – udział w grupie wsparcia (53 KB, PDF)

Oświadczenia składane przez kandydatów na rodziców zastępczych:

 1. Oświadczenie dotyczące leczenia odwykowego (51 KB, PDF)
 2. Oświadczenie dotyczące niekaralności (51 KB, PDF)
 3. Oświadczenie dotyczące obowiązku alimentacyjnego (53KB, PDF)
 4. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (53 KB, PDF)
 5. Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych (51 KB, PDF)
 6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (34 KB, PDF)
 7. Oświadczenie dotyczące zgody na wszczęcie procedury kwalifikacyjnej (30 KB, PDF)