„Ze swej strony deklarujemy pełne wsparcie i pomoc”

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie prowadzi Kampanię „Podziel się domem” poświęconą poszukiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych z grona mieszkańców Powiatu Lubińskiego, którzy mogą zaoferować potrzebującym dzieciom prawdziwy dom.

Dzieciom, które z różnych względów nie mogą już dłużej przebywać pod opieką swoich rodziców, potrzebny jest ktoś, kto zdecyduje się dzielić z nimi swoje życie. Rodzina zastępcza to sposób na odbudowę zaburzonej więzi dziecka z opiekunem oraz odzyskanie równowagi i poczucia bezpieczeństwa dziecka. Opieka zastępcza to zajęcie wymagające poświęcenia dziecku tyle czasu ile ono potrzebuje.

Dlatego niezwykle ważne i potrzebne jest upowszechnianie i wspieranie form rodzinnej pieczy zastępczej, aby dzieci mogły się prawidłowo rozwijać, miały poczucie bezpieczeństwa i zawsze były otoczone miłością.

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą otworzyć swoje serca i domy na potrzeby dzieci do kontaktu z nami. „Ze swej strony deklarujemy pełne wsparcie i pomoc”

W siedzibie Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a (II piętro) działa Punkt Konsultacyjny ds. rodzicielstwa zastępczego, którego dyżury odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

Najbliższy Punkt Konsultacyjny odbędzie się 07 czerwca 2021 r. w godzinach od od 09.30 do 17.30

Pracownicy Punktu udzielą szczegółowych informacji na temat:

  • obowiązujących przepisów prawa, dotyczących tworzenia rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
  • przebiegu procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
  • praw i obowiązków rodziny zastępczej lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka;
  • wsparcia psychologicznego, socjalnego i prawnego dla rodzin zastępczych lub prowadzących rodzinny dom dziecka;
  • przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka świadczeń finansowych;
  • szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Serdecznie zapraszamy

Osoba do kontaktu:

Pani Joanna Kozak – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Tel. 76 745 34 08 / 76 745 34 07.