Zachęcamy do sięgnięcia po tę lekturę – „Dzieci z nie-miejsc. Kiedy doświadczenie staje się opowieścią”

Kolejna książka z serii „Dzieci / granice / etnografie”. Redakcja naukowa Anna Witeska-Młynarczyk, Ewa Maciejewska-Mroczek, Anna Krawczak.

Książka powstała w efekcie badań naukowych dotyczących rodzin adopcyjnych i zastępczych. W takich rodzinach wychowują się dzieci, które nie mogą mieszkać ze swoimi pierwszymi, biologicznymi rodzinami; tymi, w których przyszły na świat.Książka ta jest wynikiem spotkania praktyków i akademiczek. Wybrali oni formę autoetnograficznej opowieści, aby przybliżyć współczesne doświadczenia opieki nad dziećmi wychowującymi się poza rodzinami, w których się urodziły.Choć każda z przedstawionych w książce historii jest inna i bardzo osobista, wszystkie są częścią szerszej rzeczywistości kulturowej – tej dotyczącej współczesnego systemu pomocy w Polsce i tego, jak funkcjonuje on względem dzieci. Teksty te można więc traktować jako komentarz, który narusza hegemoniczne wyobrażenia o „cudzie adopcji” czy mit kulturowy zapewniający nas, że „matka jest tylko jedna”. Czytanie tych opowieści pomaga uchwycić wielowymiarowość i nieoczywistość takich słów, jak rodzina, miłość, praca opiekuńcza, państwo, dobro dziecka, adopcja czy matka. Książka została napisana z myślą nie tylko o odbiorcach akademickich, lecz także o praktykach – pracownikach systemu i innych osobach zaangażowanych w pomoc dzieciom. W końcu zakładanymi odbiorcami książki są także dzieci, dla których powstał tom drugi.

www.oficyna-naukowa.com.pl

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „dzieci/granice/ dzieci dzieci/granice/etnografie I granice etnografie DZIECI Z NIE-MIEJSC KIEDY DOŚWIADCZENIE STAJE SIĘ OPOWIEŚCIĄ redakcja naukowa Anna Witeska a-Młynarczyk Ewa Maciejewska- Mroczek Anna Krawczak የን OFICYNA NAUKOWA”