Wznawiamy Grupy wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie informuje, że wznawia cykl zajęć, których celem jest wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej umożliwiających powrót dziecka do rodziny naturalnej pn.:

„Grupa wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej”.

Pierwsze spotkanie zaplanowano na dzień 03.09.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie, przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a.

Kolejne spotkania będą się odbywały w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach: od 11:00 do 12:00 zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 01.07.2021 r.
  • 05.08.2021 r.
  • 02.09.2021 r.
  • 07.10.2021 r.
  • 04.11.2021 r.
  • 02.12.2021 r.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa Ośrodek zobowiązuje uczestników zajęć do zachowania i przestrzegania zasad ochrony poprzez posiadanie maseczki i rękawiczek ochronnych.