Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczą w Lubinie

Na co dzień realizujemy zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Lubińskim. Zapewniamy czasową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym możliwości dorastania i rozwijania się we własnych rodzinach biologicznych. Współpracujemy m.in. ze środowiskiem lokalnym, sądami, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami oraz organizacjami społecznymi.

W ubiegłym tygodniu zostaliśmy zaproszeni do Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie na spotkanie z gronem pedagogicznym. Rozmawialiśmy o kampanii „Podziel się domem” i pozyskiwaniu kandydatów do bycia Rodziną Zastępczą, omawialiśmy współpracę na przyszłość.

Poradnia na co dzień pracuje z naszymi podopiecznymi i ich rodzicami zastępczymi ?‍?‍?‍?. Pracownicy swoją wiedzą i umiejętnościami wspierają opiekunów. Oferują im pomoc m. in. w problemach osobistych i rodzinnych, a także w trudnościach pojawiających się w klasie i szkole.

Spotkanie było dobrym momentem na podziękowanie sobie za całoroczną współpracę ?