W ŚWIECIE ZASAD I KONSEKWENCJI

– szkolimy się 😀👍👍👍

Rodzice zastępczy wzięli udział w szkoleniu, którego głównym założeniem jest pomoc w wychowaniu dzieci. Warsztaty poprowadziła Pani Aneta Rams – specjalista w komunikacji w rodzinie z Legnickie Centrum Rodziny.

KONSEKWENTNE WYCHOWANIE – to trzymanie jasnych reguł i postanowień. Zasady i normy regulują życie dziecka, sprawiają, że świat i najbliższe otoczenie staje się przewidywalne, co jest podstawą do budowania poczucia bezpieczeństwa. Dziecko, którego rodzice, opiekunowie jasno i czytelnie wyznaczają zasady w domu łatwiej przyjmuje i stosuje zasady szkolne, łatwiej przyjmuje normy obowiązujące w grupie rówieśniczej, z większą łatwością wchodzi w świat jako dorosły.