Utrudnienia w dojeździe do POPZ w Lubinie

Powiat Lubiński

‼🚧W związku budową ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci z niepełnosprawnościami przy al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie, od poniedziałku (12 grudnia) wyłączony z ruchu zostanie odcinek drogi wewnętrznej prowadzącej do ul. Budziszyńskiej.

❌Nie będzie możliwości przejazdu wzdłuż boiska sportowego.

Od ul. Budziszyńskiej wjazd możliwy będzie jedynie do budynków warsztatowych i drukarni. Dla pozostałych zalecany jest wjazd od al. Generała Broni Stanisława Maczka.

ℹ

Wyłączenie z ruchu części drogi wynika z konieczności przeprowadzenia prac instalacyjnych, które potrwają około 3 miesięcy. Po zakończeniu robót możliwy będzie przejazd wzdłuż budynku.

Docelowo mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch wjazdów: od ul. Budziszyńskiej i al. Generała Broni Stanisława Maczka.

Zakończenie inwestycji przewidywane jest na drugą połowę 2023 roku.