Szukamy Wolontariuszy

Centrum Działań Twórczych w Lubinie

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ponownie wznowił swoją działalność KLUB „HELP”, działający w Centrum Działań Twórczych w Lubinie.

Poszukujemy wolontariuszy, którzy chcieliby dwa razy lub raz w tygodniu pomagać dzieci i młodzieży w nauce i odrabianiu lekcji.Poszukujemy odpowiedzialnych, wrażliwych na los innych i pełnych pasji osób, które swoim zaangażowaniem będą wspierać podopiecznych Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie.

Klub działa w każda środę i piątek w godz. od 15.30 do 17.30 w Centrum Działań Twórczych w Lubinie.

Jeśli dysponujesz odrobiną czasu i chcesz realnie komuś pomóc -– skontaktuj się z nami!

WYMAGANIA:– ukończony 16. rok życia,– niekaralność,– posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich,– mile widziane osoby posiadające doświadczenie w pracy wolontariackiej.

W zakresie świadczonych usług wolontarystycznych zapewniamy:- porozumienie wolontariackie,- zaświadczenia i referencje,- pomoc i wsparcie Zespołu CDT w Lubinie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wypełnionego kwestionariusza kandydata na wolontariusza lub o kontakt mailowy lub telefoniczny z pracownikiem CDT w Lubinie.

tel.: 767 560 015e-mail: kontakt@cdt.lubin.pl

Może być komiksem przedstawiającym tekst