SZKOLENIE

Temat: Współczesne zagrożenia dla rodziny, w tym dla dzieci i młodzieży

Dziś Rodziny Zastępcze wzięły udział w szkoleniu edukacyjno – profilaktycznym „Współczesne zagrożenia dla rodziny, w tym dla dzieci i młodzieży”.

Spotkanie poświęcone było wybranym aspektom nowych zjawisk zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności, prawidłowemu rozwojowi dzieci, a przede wszystkim sposobom zapobiegania i profilaktyki – decydującą rolę odgrywają w tej profilaktyce rodzice.

O tym co we współczesnym świecie zagraża dzieciom, młodzieży, a nawet dorosłym opowiadał Pan Mirosław Sobkowiak ze Stowarzyszenie Dziecko