SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „RozpoczÄliÅ›my szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej! Szkolenie odbywa się w siedzibie POPZ w Lubinie, dni ustalone grupą kandydatów. Kandydaci do sprawowania pieczy podczas szkolenia poznają zagadnienia zakresu: prawa rodzinnego, systemu pieczy zastępczej, pedagogiki, psychologii rozwojowej wychowawczej, wiedzy 0 rozwoju fizjologicznym, rozpoznawaniu potrzeb dziecka, znaczenia rodziny biologicznej w życiu dziecka, prawi obowią…zków rodzica zastępczego. Program kłada się sesji grupowych trwających 52 godziny plus 10 godzin praktyki.”