Świąteczna Gala Wolontariatu – Powiatowy Certyfikat Dobra

Po raz kolejny nagrodzono tych, którzy niosą pomoc innym ❤

W Powiecie Lubińskim działa na rzecz innych wiele ludzi o ogromnych, otwartych sercach?

Wszystkim wolontariuszom składamy wyrazy uznania i podziękowanie za to, co robią. Gratulujemy wyróżnionym tytułem Wolontariusza Roku 2022.

Statuetki otrzymało:

16 szkół i przedszkoli – za propagowanie idei wolontariatu

16 osób z wolontariatu szkolnego – za wrażliwość na drugiego człowieka

29 dorosłych wolontariuszy – za szlachetną wrażliwość, empatię, troskę o dobro drugiego człowieka

9 inicjatyw – m.in. Powiatowy Certyfikat Dobra otrzymał Klub „HELP” działający przy Centrum Działań Twórczych w Lubinie, którego Wolontariusze pomagają dzieciom z pieczy zastępczej w nauce.

Gratulujemy serdecznie !!!