SUPERWIZJA dla koordynatorów

W siedzibie POPZ w Lubinie odbyło się szkolenie dla Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Warsztaty poprowadziła Pani Aneta Rams z Legnickie Centrum Rodziny.

Celem przeprowadzenia SUPERWIZJI pracy było wsparcie działań koordynatorów pracujących z dziećmi i rodzinami zastępczymi.

Warsztaty oparte były na konkretnych przypadkach z doświadczeń uczestników. Podczas szkolenia koordynatorzy mogli przedstawić problemy, z jakimi spotykają się w praktyce zawodowej. Następnie zapoznawali się z metodami pracy, mającymi na celu poradzenie sobie w ww. sytuacji.?

Przegadanie trudnych przypadków, usłyszenie jak inni koordynatorzy radzą sobie w podobnej sytuacji, szukanie nowych rozwiązań w pracy z dzieckiem i/lub rodziną zastępczą, to działania mające na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

Może być komiksem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i tekst „Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie Celem zaję™ć superwizyjnych jest sparcie w przezwyciężaniu trudności merytorycznych oraz emocjonalnych jakie niesie ze sobą bezpośrednia praca w obszarz wspierania rodziny pieczy zastÄp czej. SUPERWIZJA”
Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie siedzą i w budynku