Ruszył Rządowy program „Dobry Start”

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.

Od 1 lipca 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024.

ℹ️
ℹ️
ℹ️

ℹ️ Dla kogo wsparcie?

▶️ Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. ▶️ Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.▶️ Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. ▶️ Rządowy program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

ℹ️
ℹ️
ℹ️

ℹ️ Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

▶️ Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). ▶️ Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.- wymagane jest zaświadczenie o umieszczeniu dziecka / dzieci w pieczy zastępczej dla celów ustalenia prawa do świadczenia dobry start.▶️ Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i tekst „300 dla ucznia DOBRY START”