RELACJE

Pierwsze relacje, jakie nawiązuje małe dziecko, zwłaszcza z rodzicami, wpływają na jego poczucie własnej wartości, kompetencje społeczne, zależność od innych, empatię oraz kompetencje do elastycznego reagowania na zmieniające się okoliczności, w szczególności na frustrację, wytrwałość w działaniu oraz zaradność i pomysłowość.

John Bowlby swoimi publikacjami dał początek licznym badaniom na temat tworzenia przez dzieci bliskich relacji. Wyróżnił trzy główne wzorce przywiązania – bezpieczne, ambiwalentne i unikowe.

Czym się one charakteryzują i jak wpływają na funkcjonowanie dziecka dowiesz się z infografiki.

PsychologiaDziecka.org