Przemoc rówieśnicza

PRZEMOC RÓWIEŚNICZA 🤜🫵

W ramach 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży 🎗Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie przeprowadzili pogadankę z wychowankami pieczy zastępczej na temat przemocy rówieśniczej. Wychowankowie dowiedzieli się, czym jest przemoc rówieśnicza, jakie są jej konsekwencje prawne oraz jak mają postępować gdy są jej świadkami. Podczas spotkania policjanci wyjaśnili wychowankom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem PRZEMOCY (AGRESJI, BULLYINGU), m. in. takie jak:👉flaming, prześladowanie, kradzież tożsamości, upublicznianie tajemnic, cyberstalking, happy slapping, denigration, exclusion, agresja techniczna.

🔸🤜Sprawcą przemocy może być pojedyncza osoba lub grupa, a dziecko, które łatwo może stać się ofiarą agresji ze strony rówieśników to:

👉OFIARA – osoba, która słabo radzi sobie ze wszystkim,

👉LIZUS – osoba, która za bardzo przymila się nauczycielowi,

👉INNY – odróżniający się,

👉KUJON – za bardzo przykłada się do nauki,

👉PIERWSZOKLASISTA,

👉DZIWNIE UBRANY,

👉BIEDNIEJSZY,

👉NOWY w grupie,

👉TCHÓRZ – osoba, która wszystkiego się boi, słabszy fizycznie, mniej sprawny.Mamy nadzieję, że fachowo przeprowadzone spotkanie przez specjalistów w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród wychowanków oraz głęboko w to wierzymy, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.

Dziękujemy przedstawicielom policji za wizytę w naszym ośrodku 🙂

JEŻELI JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY – REAGUJ !!!

Kampania 19 dni

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie siedzą i w budynku