Prawo do zachowania tożsamości religijnej

Nasi mali ministranci 🙂

Częścią służby liturgicznej Parafii są ministranci. Słysząc słowo ministrant, wyobrażamy sobie chłopca, ubranego w czerwony strój z białą komżą krążącym wokół ołtarza, dzwoniącego w odpowiednich momentach Mszy Świętej. Tymczasem obok tych chłopców są także i dziewczynki. Parafia św. Urszuli w Gwizdanowie, włączyła w szeregi Służby Liturgicznej 5 chłopców i 5 dziewczynek, którzy będą pełnić służbę przy ołtarzu. Dzieci do tej funkcji przygotowywały się przez rok, a wspierali ich w tym rodzice zastępczy🙂

Bycie ministrantem to szczególne powołanie, odkrywane i pielęgnowane od najmłodszych lat. Każdy dzień przynosi możliwość uczenia się nowych rzeczy i doskonalenia umiejętności. Nowym członkom Służby Liturgicznej składamy gratulacje i życzymy owocnego posługiwania przy ołtarzu 😇

🔹
🔹
🔹

„Kodeks Bezpiecznej Opieki w rodzicielstwie zastępczym, Prawo do zachowania tożsamości religijnej, podobnie jak i wolność sumienia i wyznania (religii), należą do fundamentalnych praw człowieka, chronionych w krajowym i międzynarodowym porządku prawnym. Wymienione prawa przysługują bez względu na wiek, a więc przysługują nie tylko osobom dorosłym, ale również dzieciom. Wychowanie uwzględniające aspekt religijny przysługuje również dzieciom objętym pieczą zastępczą”.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064823555569

Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób, ludzie stoją i w budynku