Pracujemy dla Was

Co tydzień spotykamy się by rozmawiać o sprawach dotyczących funkcjonowania naszych rodzin zastępczych. Rozmawiamy o sukcesach, a także problemach naszych podopiecznych. Tematem spotkań jest również szeroko pojęta promocja mająca na celu pozyskanie większej liczby kandydatów do bycia Rodziną Zastępczą.