Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wzrost wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego, zakaz tworzenia nowych instytucjonalnych domów dziecka (będzie to możliwe jedynie w sytuacjach wyjątkowych, za zgodą wojewody), powstanie centralnego rejestru pieczy zastępczej. Takie m.in zamiany przynosi nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 lutego 2023 roku.

Wszyscy wiemy, że rodzicielstwo zastępcze to nie jest praca, to misja. Opieka nad dzieckiem i co ważne dzieckiem, które z różnych powodów nie doświadczyło ciepła, miłości, akceptacji ze strony swoich rodziców biologicznych, to zadanie wymagające empatii, ogromnego serca, ale i dobrego zorganizowania życiowego, to radość spełnienia najważniejszych potrzeb dzieci. Zmiany przepisów są potrzebne, a jest ich jeszcze za mało. Nowelizacja ustawy daje większą swobodę działania dla rodziców zastępczych i dla sądów. Jest ona z korzyścią dla dzieci, bo więcej z nich będzie mogła trafić do takich rodzin i nie będzie czekało w instytucjonalnej formie na miejsce w rodzinie zastępczej. Do najważniejszych zmian należą m.in.

Wyższe wynagrodzenie dla rodzin zastępczych

Jedną z zasadniczych zmian jest podniesienie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych. Rodzina zastępcza zawodowa i osoba prowadząca rodzinny dom dziecka dostanie teraz kwotę nie niższą niż 4100 zł. Natomiast w przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego wynagrodzenie wyniesie nie mniej niż 5084 zł. Dodatkowo wynagrodzenia będą waloryzowane według wskaźnika inflacji.

Wprowadzenie centralnego rejestru pieczy zastępczej 

Wprowadzenie centralnego rejestru pieczy zastępczej, rejestr dzieci, rodzin zastępczych i kandydatów na takie rodziny ma na celu zwiększenie efektywności w przekazie informacji. Będzie z niego można uzyskać informacje o rodzinach zastępczych i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia tej funkcji oraz o domach dziecka i osobach usamodzielniających się. Dzięki tej inicjatywie poszukiwane dla dzieci miejsc w domach zastępczych ma być łatwiejsze.

Wprowadzone zmiany niewątpliwie przyczynią się do lepszej organizacji pieczy zastępczej w Polsce, a także większego zabezpieczenia potrzeb dzieci oraz poprawy warunków do pracy dla rodzin zastępczych i rodziców adopcyjnych.

Więcej <<<kliknij>>> Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Według niektórych danych rodziny zastępcze stanowią w Polsce dom dla ponad 55,5 tysiąca dzieci, a szczegóły dotyczące wprowadzanych zmian znajdziemy na stronie gov.pl