Koordynatorzy

W każdą środę miesiąca spotykamy się, by rozmawiać o sprawach dotyczących funkcjonowania naszych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Rozmawiamy o wykonywanych przez nas czynnościach oraz problemach z jakimi borykają się rodziny zastępcze. Cieszymy się ich każdym, choćby małym sukcesem ?.