KLUB „HELP”

„Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych?
Przede wszystkim naturalny odruch serca,
który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu-bliźniemu.

Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie,
doświadcza radości, która przewyższa to, co dokonał.”

Jan Paweł II

Czas pandemii i nauki zdalnej spowodował, że wiele dzieci nie radzi sobie z przyswojeniem materiału, mają duże zaległości nawet w podstawowym programie nauczania, który muszą realizować.

Niektórym z nich w dużym stopniu w nauce pomaga mama czy tata, co ułatwia przyswajanie materiału i rozwój. Jednak nie wszystkie dzieci mogą otrzymać takie wsparcie. W powiecie lubińskim mamy bardzo dużo dzieci, które wychowują się bez rodziców i to właśnie z myślą o nich, w Centrum działań Twórczych w Lubinie, powstał Klub „HELP”.

Klub rozpoczął swoją działalność 1 lutego br. Dziś działa w nim grupa wolontariuszy, którzy mimo wielu obowiązków, studiów, pracy, znajdują czas by angażować się w działalność na rzecz dzieci z rodzin zastępczych. Dzięki ich poświęceniu nasi podopieczni mogli na bieżąco odrabiać lekcje, a także nadrobić zaległości.

Z pomocy Klubu „HELP” skorzystało 20 wychowanków z klas od 1-8, którzy potrzebowali pomocy w nauce z matematyki, polskiego i angielskiego.

Wolontariusze nie tylko poświęcali swój czas i dzielili się umiejętnościami, ale również stwarzali miłą i przyjazną atmosferę. Sukcesem ich wytrwałej pracy jest poprawa wyników w nauce naszych podopiecznych, a nawet podniesienie oceny o dwa stopnie.

Dziękujemy w tym miejscu naszym Kochanym Wolontariuszom, doceniając Waszą pasję, uśmiech i chęć działania. Mamy nadzieję, że po wakacjach znajdziecie Państwo czas i chęci by ponownie pomóc dzieciom w nauce.

Naszym wychowankom gratulujemy zdobytych stopni i odniesionych sukcesów oraz życzymy udanych wakacji.

Osoby zainteresowane pomocą w przezwyciężaniu trudności w nauce dzieciom z pieczy zastępczej, zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego:

  • Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie
    Al. Komisji Edukacji Narodowej 6A (II piętro)
    tel. (76) 745 34 07 e-mail: popz@powiat-lubin.pl
  • Centrum Działań Twórczych w Lubinie Al. Komisji Edukacji Narodowej 6A w sali 104 (I piętro) Daniel Horoszczak – koordynator Klubu „HELP” tel. (76) 756 00 15 e-mail: kontakt@cdt.lubin.pl Klub działa w każdą środę i piątek, w godz. od 15.30 do 17.30 (za wyjątkiem wakacji)