KAMPANIA POMARAŃCZOWEJ WSTĄŻKI

🎗 od 1 do 19 listopada 2022 r. mówić będziemy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominać będziemy i uczyć się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie po raz kolejny włącza się do 🎗Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Jest to akcja, która nagłaśnia ważny i trudny problem jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. Jej zasadniczym celem jest tworzenie świata, w którym dzieci i młodzież czują się bezpiecznie i szczęśliwie.

👉 W tym roku w ramach Kampanii 19 dni… zaplanowaliśmy dwa szkolenia, które poprowadzą lubińscy policjanci:

• szkolenie dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej nt. „Przemoc rówieśnicza”;

• szkolenie dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą nt. „Przemoc w rodzinie”.

👉 Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w czasie trwania kampanii prowadzić będą z dziećmi i młodzieżą oraz ich opiekunami rozmowy edukacyjne dotyczące występowania zjawiska przemocy, jej form i przejawów, a także sposobów reagowania na nią.

👉 Ponadto dla podopiecznych pieczy zastępczej ogłosiliśmy już konkurs plastyczny na plakat i hasło nawiązujące do Kampanii „19 dni…. . Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w listopadzie, a zgłoszone prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy w siedzibie Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie w okresie od 07.11. do 19.11.2022 r.

Symbolem Kampanii jest pomarańczowa wstążka 🎗 (kolor ostrzegawczy) opatrzona napisem „Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”.

Hasło tegorocznej Kampanii 19 dni:

STACJA – EMPATYCZNI

RAZEM MAMY MOC