Grupa wsparcia dla rodziców biologicznych

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i tekst „SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW BIOLOGICZNYCH DZIECI UMIESZCZONYCH w PIECZY ZASTĘPCZEJ Celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej umożliwiających powrót dziecka do rodziny naturalnej. Spotkania odbywają siÄw siedzibie POPZ Lubinie wkażdy pierwszy czwartek miesiąca, w godzinach od 11:00 do 12:00.”