Dzień Dziecka – 1 czerwca 2021 r.

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Dyrektor i pracownicy Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie życzą wszystkim wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej radości, uśmiechu na twarzy, samych kolorowych dni oraz celujących wyników w nauce.