Dodatkowe dni wolne od pracy

!!! Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie informuje, że w dniach 24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. tut. Ośrodek będzie nieczynny.