1 listopada

W dniach pełnych nostalgii i zadumy pamiętajmy o tych, którzy od nas odeszli. A po cichej modlitwie za ich dusze, zapalmy również świeczkę za tych, o których już nikt nie pamięta …

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, dziecko, drzewo i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, dziecko, ludzie stoją i na świeżym powietrzu