Aktualności

Jesteś ważna – zbadaj się!

Niedziela – to czas dla rodziny

Prezydent podpisał nowelizacje ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dzień Edukacji Narodowej

Koordynatorzy

Superwizja dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Artykuł – Rodziny zastępcze pilnie poszukiwane – dzieci czekają na domy

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Klub HELP – pomoc w nauce i odrabianiu lekcji

Kampania na rzecz walki z rakiem piersi

Poszukujemy Wolontariuszy

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze

III Piknik Integracyjny

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Komunikacja Zastępcza

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubinie

„Opowieści Nierodziców” – książka podróżująca

Pracujemy dla Was

Promocja Rodzicielstwa Zastępczego

Klub „HELP”

Wakacyjne życzenia

Wychowanie przez sport

Szkolenie – podstawy komunikacji

Bajki terapeutyczne

Dla naszych Przyjaciół

Ambasadorowie dobrej woli

Szkolenie

Świadczenia dla Rodzin Zastępczych od 1 czerwca 2022r.

Rozrywka dla całej rodziny

Zaproszenie na ucztę teatralną i muzyczną

Życzenia na Dzień Dziecka

Święto Rodzin Zastępczych

Festyn „Rodzinne Polkowice” 2022

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – Festyn

Dzień Matki 2022

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

„TORT ZA JEDEN UŚMIECH” – akcja POPZ z lokalnymi Pracowniami Tortów Artystycznych

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzież 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od pracy

II Piknik dla Rodzin zastępczych już za nami!!!

Współpraca POPZ w Lubinie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych cieszyła się ogromnym zainteresowaniem!!!

Wznawiamy Grupy wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Punkt Konsultacyjny ds. Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień Dziecka

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

MIE(DŹ) RODZINĘ

Dzień Pluszowego Misia 25 listopada 2019

III Świąteczna Akademia Talentów 2019