Pliki do pobrania

Informacje i wnioski:
Lp. Nazwa dokumentu
1. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020
2.Statut POPZ w Lubinie
3.Wniosek o skierowanie na szkolenie dla rodzin zastępczych
4.Wniosek o wydanie zaświadczenia – udział w grupie wsparcia
Oświadczenia składane przez kandydatów na rodziców zastępczych:
Lp. Nazwa dokumentu
1. Oświadczenie dotyczące leczenia odwykowego
2.Oświadczenie dotyczące niekaralności
3.Oświadczenie dotyczące obowiązku alimentacyjnego
4.Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
5.Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych
6.Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
7.Oświadczenie dotyczące zgody na wszczęcie procedury kwalifikacyjnej