Kontakt

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej
Al. Komisji Edukacji Narodowej 6A (II piętro)
tel. (76) 745-34-07, e-mail: popz@powiat-lubin.pl
NIP: 692-251-70-74

Godziny pracy
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30 – 15:30
7:30 – 17:30*
7:30 – 15:30 7:30 – 15:30 7:30 – 15:30 7:30 – 15:30

*) w pierwszy poniedziałek miesiąca

Kadra
Artur Michał Tórz – Dyrektor a.torz@popz.powiat-lubin.pl
Dorota Jurecka – Główna Księgowa d.jurecka@popz.powiat-lubin.pl
Elżbieta Kulon – specjalista ds. organizacji i kadr e.kulon@popz.powiat-lubin.pl
   
Koordynatorzy pieczy zastępczej
Joanna Kozak j.kozak@popz.powiat-lubin.pl
   
Joanna Zerbok j.zerbok@popz.powiat-lubin.pl
Sylwia Szostak s.szostak@popz.powiat-lubin.pl
Katarzyna Gostyńska k.gostynska@popz.powiat-lubin.pl
Katarzyna Słomińska – Korczak k.slominska-korczak@popz.powiat-lubin.pl
Julia Krzywińska j.krzywinska@popz.powiat-lubin.pl
Kamila Kuc k.kuc@popz.powiat-lubin.pl
Małgorzata Siemczonek m.siemczonek@popz.powiat-lubin.pl
Ewa Rygalska e.rygalska@popz.powiat-lubin.pl
Psycholog
Irmina Wągrowska
i.wagrowska@popz.powiat-lubin.pl
Inspektor ochrony danych
Elżbieta Kulon iod@popz.powiat-lubin.pl