Piknik rodzinny

W sobotę 14.09.2019 r. w Świetlicy Wiejskiej przy ul. Miedzianej 69 w Osieku odbył się „II Piknik Integracyjny” dla osób sprawujących pieczę zastępczą i ich podopiecznych z terenu powiatu lubińskiego, zorganizowany przez Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie w ramach Kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze pt. „Podziel się domem”.

Celem pikniku była integracja rodzin zastępczych oraz promocja rodzicielstwa zastępczego. W wydarzeniu uczestniczyło łącznie ok. 100 osób.

Dopisała pogoda oraz świetne humory uczestników. Rodzice zastępczy mieli okazję spotkać się w swoim gronie, wymienić się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. POPZ zorganizował Piknik z myślą o rodzicach zastępczych i dzieciach, by pokazać jak ważna i odpowiedzialna jest misja rodziny zastępczej.

Piknik obfitował w liczne atrakcje: przejażdżka koniem, prezentacja umiejętności psa terapeuty, pokaz sprzętu straży pożarnej, malowanie twarzy, puszczanie baniek mydlanych, różne gry i zabawy ruchowo-sportowe oraz tańce integracyjne, a to wszystko przy dźwiękach muzyki
w radosnej atmosferze.

Dla uczestników przewidziano również poczęstunek: dania z grilla i słodkości.

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie pragnie złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc w organizacji Pikniku. Dziękujemy za wsparcie, życzliwość i zaangażowanie, które traktujemy, jako wyraz dobroci oraz chęci niesienia pomocy innym.